Vælg en side
Partnervold for 200 år siden

Partnervold for 200 år siden

Abraham Bosses kobberstik ”The Husband Beater” fra 1633 viser, at voldelige kvinder ikke var et ukendt begreb. The Metropolitan Museum of Art. –Vold mellem mænd og kvinder er ikke nyt, men i 1800-tallet skulle der meget til, før nogen af parterne beklagede sig...
Biskop Absalons dødningehoved

Biskop Absalons dødningehoved

Biskop Absalons grav i Sorø Klosterkirke. Den nuværende ligsten er fra 1536. Foto: Charlotte Lindhardt. Nogle gange rykker Danmarkshistorien helt tæt på. Det sker, når man befinder sig et sted, hvor der er foregået vigtige begivenheder, når man  læser en bog, der...
Johannes uægte børn – en lejermålssag fra 1814

Johannes uægte børn – en lejermålssag fra 1814

En kvinde piskes ved kagen. Radering af Daniel Chodowiecki (1726-1801). Når man er på arkivjagt, støder man sommetider på andre sager, som man ærgrer sig over ikke at kunne undersøge, fordi sagen rejser endnu flere spørgsmål, end der er tid til at besvare. En sådan...
Soldatergraven ved Bøffelkobbel

Soldatergraven ved Bøffelkobbel

Bøffelkobbelhuset Ved Dybbøl på Amtsvejen 4 ligger Bøffelkobbelhuset. En undselig hvidkalket bygning med rødt tegltag og rødt indrammede døre og dannebrogsruder. Det danske sindelag er ikke til at tage fejl af, og netop dette sted har stor symbolsk betydning i...