Vælg en side

Stendyssen på højen. Inskriptionen lyder: SØNDERJYLLAND / TIL ÆRE / 9. JULI 1920. Foto: Arne Mosgaard©.

Gæstebloggen er denne gang forfattet af Arne Mosgaard, der har skrevet ’Krigsmindesmærker i Herningområdet’, som kan købes i webshoppen.

Arne Mosgaard er født i 1932 i Karstoft i Skarrild sogn. Han har gjort tjeneste ved Det danske Kommando i Tyskland samt som frivillig i Flyvevåbenet og Hjemmeværnet. Arne Mosgaard er læreruddannet fra Silkeborg Seminarium og historikeruddannet ved Aarhus Universitet. Han har tidligere udgivet bøgerne ‘Frihedskamp – Forsvarsvilje’ og ‘Med kurs mod Nato’ samt flere bøger og skrifter om allierede flyvergrave og mindesmærker i Danmark.

Ved Østergade 36 ligger Vildbjerg Lund med en mindesten for Genforeningen i 1920. Stationsforstander Christian Johannes Arboe havde fået ideen til opførelsen af en mindehøj, og 9. juli 1920 blev indvielsen af mindesmærket en stor festdag i Vildbjerg.

Klokken 15 blev der afholdt takkegudstjeneste i en stuvende fuld kirke ved pastor Zeuthen, som takkede de højere magter for, at der var vundet sejr over uretten – Danmark havde genvundet de sønderjyske landsdele.

Efter gudstjenesten gik folk i procession med faner til Vild- bjerglund – en særlig fane skulle hejses på Mindehøjen. Gamle veteraner fra krigene blev kørt i to blomstersmykkede vogne. Fra Treårskrigen var der kun én veteran, nemlig 93-årige Anders Birkmose. Det anslås i øvrigt, at der deltog 1.500 mennesker ved indvielsen.

Ved mindehøjen bød formanden for festkomiteen, stationsforstander Arboe, den store forsamling velkommen. Han betonede, at det var en sjælden festdag, byens folk oplevede, idet det var første gang i 300 år, at Danmark var gået frem i størrelse. Han udbragte til slut et leve for kongen.

Efter Arboes tale blev Dannebrog hejst på mindehøjens store flagstang. Det blev foretaget af en ung pige fra Als, medens flagmarchen afspilledes.

Seminarieforstander Anton Sofus Jensen Krogsøe talte for Sønderjylland, og lærer Thomas Kjøbmand Thomasen talte for de gamle veteraner. Arboe takkede alle, der havde bidraget til højen og dens udsmykning, og han overgav den til aktieselskabet for Vildbjerglund (det var blevet stiftet i 1906). Formanden for selskabet, købmand Jens Jensen, takkede for gaven. Det vellykkede arrangement sluttede med, at forsamlingen sang “Kongernes Konge”.

 

 

Side 54 bVeteranen Anders Birkmose blev født 20. februar 1827 og døde 10. maj 1923.