Vælg en side

En meget underdanig provstehilsen. Foto: Charlotte Lindhardt.

Eksperter i takt, tone og almindelige omgangsformer har, præcis som os andre dødelige, konstateret, at der er sket et skred i hilseformerne. Håndtryk er blevet til knus og nogle gange kindkys, de færreste forstår at neje eller bukke ordentligt for vores majestæt, og i skriftsproget er venlige hilsener blevet meget kærlige, hvis vi da ikke knuzzer med z.

Min holdning til denne udvikling er ambivalent. På den ene side er det befriende, at vi ikke længere føler os ydmyge og underdanige over for hinanden, men kan indgå i mere ligeværdige relationer. På den anden side kommer det nogle gange lidt for tæt på, når chefen sender en opgave med kærlig hilsen – afhængigt af både chefen og relationen til samme.

Denne udvikling blev tydelig, da jeg i forbindelse med arbejdet til Anholts skolehistorie fandt et brev fra 1758. Her falder afsenderen, provst Heerfordt fra Ørum-Ginnerup sogne på Djursland, næsten forover i forsøget på at bukke ydmygt til sin overordnede, biskop Peder Hygum over Aarhus Stift.

Det 260 år gamle brev er sendt sammen med nogle regnskaber fra Anholt, og den mere end almindeligt underkastende tone har måske sin forklaring i, at disse regnskaber er seks år forsinkede. Det har nemlig ikke været muligt for provsten at få regnskaberne overleveret fra Anholts sognepræst Peder Perle, og derfor har provsten selv måttet sammenstykke dem ud fra tidligere fremsendte bilag.

I bispearkivet findes adskillige breve til biskoppen, og omgangstonen var altid formel. Biskoppen var højædel og højærværdig, og når han skulle beslutte eller gøre noget for andre, var han altid højgunstig. Desuden var de underordnede underdanige – det var der ikke noget besynderligt i. Dette brev er dog et af de mest ydmyge eksempler. Alle høflige og underdanige fraser kombineres i én lang hilsen, der kommer til at virke ufrivillig komisk. Så er det trods alt bedre med en venlig hilsen.

Henlever for resten i dybeste Underdanighed
Deres Höyædle Höyærværdigheds
Min
Höy-gunstige Hr. Biskops
Underdanig-ydmygste Tiener
Lorentz Heerfordt.
Ørum Præste-Gaard d. 21de Julij Ao 1758.

 

Kilde

Aarhus Stift, Landsbykirkernes regnskaber, Anholt 1680-1812. Rigsarkivet Viborg.