Vælg en side

En krybskytte har fanget en hare i en snare. Fra det engelske tidsskrift The Farmer’s Magazine, 1840:I. Billedet har titlen “The Poacher Detected”, og bag krybskytten har en mand opdaget den kriminelle handling.

 

Ved Dronninglund boede der engang en krybskytte, som hed Thomas Christian Nielsen. Jeg fandt ham tilfældigvis i folketællingen fra 1870, og erhvervet ”krybskytte og gartner” gjorde mig nysgerrig. Der findes ikke mange oplysninger om ham, for kilderne er sparsomme, men ud fra folketællinger og kirkebøger kan man stykke et livsforløb sammen.

Thomas Christian Nielsen var født i Dronninglund sogn 19. april 1820 og døde 2. juni 1902. Forældrene var Niels Nielsen Hallund (nogle steder Hallig) og Birthe (også kaldet Birgitte) Kirstine Carlsdatter. Thomas Christian Nielsen blev hjemmedøbt og 28. maj fremvist i kirken, hvor hans mor ved samme lejlighed havde første kirkegang efter fødslen. Ved konfirmationen i 1834 var hans kundskaber rimelig gode og opførslen god. Familien boede i Bredholtskov øst for Dronninglund.

I 1860 boede Thomas Christian Nielsen hos sine forældre. Han var da 40 år, gartner, og så var han gift, men hans kone boede ikke i huset. Der har heller ikke været muligt at finde meget om hende eller deres ægteskab, bortset fra, at hun hed Ane Margrethe Andersen og døde som 45-årig i 1885. Hun var altså 20 år yngre end sin mand, som på tidspunktet for hendes død var fæstehusmand i Bredholtskov. I 1870 blev Thomas Christian Nielsen omtalt som værende uden familie, selv om han stadig måtte have været lovformeligt gift, og man kan derfor spekulere i, om parterne overhovedet boede sammen bortset fra ægteskabets første tid.

I 1870 var Thomas Christian Nielsen 49 år gammel. Han boede stadig i Bredholtskov og ernærede sig som krybskytte og gartner. Han boede hos indsidder og arbejdsmand Heilig Sørensen, hans kone Kirsten Nielsen og deres tre døtre: Bertholine, Else Marie og Thomine Margrethe.

Thomas Christian Nielsen havde altså helt legalt arbejde som gartner, men titlen ”krybskytte” er bemærkelsesværdig. Har han mon selv oplyst, at han var krybskytte? Ifølge Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk var en krybskytte oprindeligt ansat på en herregård, men da krybskytten nogle gange også jagede ulovligt på kronens jorder, fik ordet hurtigt den betydning, det har i da og også havde i 1870. Ifølge Københavnske Reces fra 1537 var en krybskytte fredløs, og han måtte blindes og hænges. I 1840 kom en ny jagtforordning, som nedsatte bøderne for ulovlig jagt, og antallet af krybskytter steg kraftigt. Ifølge Ordbog Over Det Danske Sprog kunne en krybskytte i soldaterjargon også være en dygtig skytte, men det er næppe tilfældet her.

Thomas Christian Nielsen døde 82 år gammel som fattiglem på fattiggården, og præsten skrev også i kirkebogen, at han var enkemand. Det kunne være spændende at vide, om nogen har skrevet om hans liv, og oplysninger om hans skæbne modtages gerne.

 


Folketællingen fra 1870. Thomas Nielsen var døbt Thomas Christian Nielsen.

 

 

Kilder

Alstrup, Erik og Olsen, Poul Erik (red.): Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk I-II, Højbjerg 1991.

Ordbog over Det Danske Sprog: http://ordnet.dk

Rigsarkivet – folketællinger og kirkebøger fra Dronninglund Sogn: http://sa.dk