Vælg en side

Fra forhandlingerne ved Bjerget. Kilde: Mariagerfjordguiden.dk.

For nylig stødte jeg på en historie fra Helberskov på Als Odde mellem Kattegat og Mariager Fjord. Her ligger Bjerget, som er en 24 m høj morænebakke. I dag er det et lokalt udflugtsmål og samlingssted, men i dagene efter 5. maj 1945 var Bjerget ved Helberskov ramme om en tragedie og storpolitisk højspænding.

Under Besættelsen oprettede tyskerne flere steder i landet luftværnsbatterier og befæstninger, så de kunne kontrollere luftrummet over Danmark. Bjerget lå godt placeret i forhold til Kattegat, og tyskerne indrettede en bastion med et kystbatteri og luftværnskanoner med en rækkevidde på 18 km. Derudover gravede de sig ind i Bjerget, indrettede mandskabsrum og lagde landminer rundt omkring som beskyttelse.

Da befrielsesbudskabet lød 4. maj 1945, nægtede den tyske oberstløjtnant Simon at overgive sig. Han samlede områdets tyske tropper, ca. 300 mand, ved Bjerget, og han var parat til at kæmpe til sidste mand. Desuden forbød han Helberskovs indbyggere at fejre befrielsen.

Officielt overgav tyskerne sig 5. maj kl. 8.00 om morgenen, men ikke i Helberskov. Simon fastholdt sin position, og 6. maj blev lodsen Ib Welling fra Als Odde fundet skudt. Han havde været under jorden i krigens sidste dage og var på vej hjem, da han mødte tyskerne.

Ib Welling blev henrettet med ni skud affyret på klos hold. Ifølge tyskerne, fordi han nægtede at adlyde ordre og forsøgte at flygte. Officielt blev der ikke fundet nogen skyldige, men de lokale udpegede to Gestapofolk, som aldrig blev straffet. I kirkebogen kunne præsten ikke skjule sin vrede. Han skrev:

Hævnmord udført af Tyskerne, 9 Skud bagfra. Værnemagtens Begrundelse: Nægtelse af Lodsning samt Flugtforsøg (?) 17 Timer efter Vaabenhvilen.

I de følgende dage flygtede flere tyskere fra Bjerget. Først 10. maj rykkede fire-fem engelske panservogne ind i Helberskov og parkerede ved grusgraven for foden af Bjerget. De lokale fulgte nervøst scenariet og undrede sig, da englænderne begyndte at dække op til te ved foden af Bjerget.

Tyskerne på fæstningen var klar til at skyde, men intet skete.

Efter teen gik den engelske løjtnant Phipps sammen med nogle lokale modstandsfolk og en tolk op til den tyske lejr og beordrede overgivelse. Tyskerne overgav sig, uden at nogen skud blev løsnet, og krigen var forbi for Helberskovs vedkommende. På Bjerget er rejst mindesten for Helberskovs befrielse samt for Ib Welling.

helberskov lm 1945De lave målebordsblade viser Helberskovs størrelse i 1945. Bjerget ligger syd for byen. Kilde: Geodatastyrelsen.

Kilder

Hele seancen blev filmet af den lokale Jes Jessen, og filmen findes sammen med fortællingen om Bjerget på YouTube.

Historien er også beskrevet på hjemmesiderne for Helberskov og Mariagerfjordguiden.

Kirkebøgen for Helberskov, Als sogn, Aalborg Amt findes hos Statens Arkiver.