Vælg en side

Vilslev sogns kirkebog med Kongo Jensens fødsel. Kilde: Statens Arkiver.

 

Denne blog handler om et lille mysterium. Ofte, når man er i færd med en undersøgelse, støder man på en finurlighed, som intet har med hovedopgaven at gøre, men som kunne være spændende at undersøge nærmere. Nogle gange udvikler det sig til en decideret overspringshandling og et vildspor langt væk fra det oprindelige projekt. Andre gange er man fornuftig nok til at lade det ligge, til man har bedre tid.

Sidste forår arbejdede jeg for Esbjerg Kommune med at skrive tekster til Kongeåstien, der åbnede i juni. Et af emnerne var Kongeåslusen i Vilslev sogn. Kongeåslusen og Ribediget blev opført 1911-15, og det var under den tekniske beskrivelse af opbygningen og arbejdet med at sikre marskens beboere mod stormflod, at jeg blev afledt af historien om Kongo Jensen. Diget og slusen blev bygget af arbejdsmænd, de såkaldte digebørster. Omkring 50 mand arbejdede omkring Kongeåslusen, og de skulle naturligvis bespises. Ved byggepladsen lå et marketenderi, som sørgede for den daglige forplejning. Marketenderiet blev bestyret af ægteparret Anders Peter Jensen og Anna Kirstine Petersen, og mens byggeriet foregik, fik de et barn. 17. august 1913 fødte Anna Kirstine en søn, som, hvis man udtaler fornavnet med blødt g og jysk å/o, naturligvis blev opkaldt efter fødestedet: Kongeåen.

Lille Kongo Jensen blev døbt i Vilslev kirke, og kirkebogen oplyser: Født: 1913. 17. august. Fødested: Kongeaaslusen, Jedsted, Vilslev Sogn, Ribe Herred. Navn: Kongo Jensen Forældre: Marketender Anders Peter Jensen (41 Aar) og Hustru Anna Kirstine Petersen (42 Aar), Kongeaaslusen. Døbt: 1913. 21. September. Hvem døbte barnet og hvor: Sognets Præst og Kirken. Faddere: Kone Gunta Kristine Stensholdt, Gredstedbro, Pige Anna Marie Mikkelsen, Ribe, Slagter Jens Jensen, Gredstedbro, Kjöbmand Kristian Ehlers, Ribe og Ølhandler Laurids Knudsen, Ribe. Som i dag var det normalt forældrenes slægtninge og nærmeste venner, der stod faddere. I dette tilfælde, hvor forældrene ikke stammede fra sognet, bestod omgangskredsen af vareleverandører til marketenderiet: En slagter, en købmand og en ølhandler var uundværlige for driften. Kvinderne har måske hjulpet til med madlavning og rengøring og er på den måde kommet i forbindelse med ægteparret.

Men så er spørgsmålet: Hvad skete der egentlig med lille Kongo Jensen? Måske blev han kroholder, købmand eller håndværker, hvis man skal gå ud fra forældrenes stand på det tidspunkt. Han burde være let at efterspore i kilderne. Det er han bare ikke. Desværre nævner kirkebogen ikke forældrenes fødested, og folketællingerne 1911 og 1916 nævner dem ikke, fordi Kongeåslusen blev bygget præcis midt imellem tællingerne. Sandsynligvis er familien rejst videre, da slusen stod færdig, og digebørsterne var væk. Forældrene blev ikke viet i Vilslev, de fik ingen andre børn i Vilslev mellem 1888 og 1923, og Kongo Jensen blev heller ikke konfirmeret dér. Han døde heller ikke før voksenalderen – i hvert fald ikke i Vilslev sogn.

Kongo Jensen og forældrene forsvandt, og da der er ca. 2100 sogne i Danmark, virker det temmelig uoverskueligt at finde ham, og søgning i diverse digitale registre har ikke givet resultat. Vores fælles ven, Google, hjælper desværre heller ikke, når søgemaskinen insisterer på at lede efter Kingo og Congo. Så det store spørgsmål om Kongo Jensens skæbne forbliver ubesvaret, med mindre nogen har en ledetråd? Hvis du kender til Kongo Jensens skæbne, er du meget velkommen til at skrive en kommentar eller kontakte forlaget. Det kunne være interessant at finde ud af, hvad der egentlig skete med drengen fra Kongeåslusens marketenderi.


Kongeåen, der lagde navn til Kongo Jensen. Vilslev Kirke kan skimtes i horisonten. Foto: Charlotte Lindhardt.

Kilder og litteratur

Hans Duborg: Jedsted Mølle, Kongeaa og Egn, Fortid og Nutid, Bramming 1934.

Kr. Thomsen: Om Digeanlæget for Marsken ved Ribe, særtryk af Ingeniøren nr. 12, 1948.

Red. Hans Pedersen: Træk fra Vilslev og Hunderup sognes historie, Odder 1974.

Søren Mulvad: Ribediget i 100 år, Historisk Samfund for Ribe Amt 2012.

Arkivalier Online hos Statens Arkiver. Oplev Kongeåstien på www.kongeaastien.dk