Vælg en side

Bautastenen rejst over Birgitte Bitsch. Foto: Charlotte Lindhardt.

Mange slægtsforskere bruger kirkegårdenes gravminder til deres studier, og gravminderne giver også en fortrinlig mulighed for at komme videre i undersøgelsen. Især, hvis slægten har et specielt efternavn og er let at identificere.

Derudover er gravminderne en kilde til vores historie og kulturelle baggrund, og en kirkegårdsvandring giver et godt indblik i sognets historie. Dér ligger bestyreren af andelsmejeriet, dér en gårdejer, en smed, en præst osv. Desuden fortæller gravmindets tekst og symboler også om den afdødes livsindstilling.

På Sinding kirkegård ved Herning står en lille bautasten, som er omtalt i den netop udkomne Den lille guide til Sinding kirkegård.

Gravmindet over Birgitte Bitsch (1892-1918) er en stiliseret bautasten af grå granit og med poleret forside. Teksten og udsmykningen er graveret ind i stenen, som oprindeligt har haft en sokkel.

Udsmykningen er usædvanlig detaljeret. Det er et kors på klippegrund med en solopgang eller solnedgang i baggrunden.

Solen repræsenterer Gud Fader og universets hersker, lys, kærlighed og Kristus. Solopgangen er begyndelsen, for Jesus genopstod Påskemorgen, da solen stod op.

Klippen er et solidt fundament, og bjerget og klippen er vigtige kristne symboler. Moses modtog De 10 bud på Sinaibjerget, og Jesus holdt Bjergprædiken på Oliebjerget.

I Markusevangeliet 16,18 siger Jesus til apostlen Simon Peter: ‘Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den.’

Navnet Peter (petros) betyder klippe, og Peter blev ifølge traditionen den kristne kirkes første leder.

Den kendte bryllupssalme ’Jert hus skal I bygge på ordets klippegrund’ henviser også til klippen og bjerget som fundamentet for et fælles liv, og i salmen er korset den beskyttende mur, som giver læ mod uvejr. Melodien er skrevet af J.P.E. Hartman i 1870, og teksten af Jacob Paulli i 1878. Det første vers lyder:

Jert hus skal I bygge på ordets klippegrund,
så rokkes ej muren i stormvejrets stund,
og arnen skal stå i læ af korsets tegn,
så hviler jert hjem bag det tryggeste hegn!
Hvor korset står vagt,
taber mørket sin magt.

Birgitte Bitsch var døbt Anne Birgitte Lundsgaard Overbjerg og gift med gårdejer Peter Bitsch. Hun døde som 26-årig, og teksten ‘Hun naaede det’ kan betyde, at hun nåede at blive gift eller at få opfyldt sine ønsker, eller at hun igennem troen opfyldte sin livsgerning.