Udgivelser

Forlagets udgivelser

MOSGAARD OMSLAG (412 x 649) (206 x 324)Krigsmindesmærker i Herningområdet
4 cm AabjergAdelsslægten Juel og gården Aabjerg i Vedersø
4 cm SFKUDSOLGT
Til fælles gavn og glæde – Sdr. Felding Forsamlingshus og Kulturcenter 1914-2014
4 cm ArnborgDen lille guide til Arnborg kirkegård

 

4 cm SindingDen lille guide til Sinding kirkegård
4 cm HaunstrupDen lille guide til Haunstrup kirkegård

Den lille guide til Ørre kirkegård

Den lille guide til Studsgård kirkegård

 

Mindesmærker i Herningområdet

af Arne Mosgaard

Krigsmindesmærker i Herningområdet beskriver historien bag de danske og allierede mindesmærker og grave, som knytter sig til krigene mellem 1848 og 1945.
Bogen fortæller både om krigens helte og om de mennesker, der rejste mindesmærkerne, og den kan samtidig bruges som en guide rundt i området.

Arne Mosgaard har i mange år interesseret sig for krigsmindesmærker, og han fører læseren igennem de historiske begivenheder, der førte til, at så mange gav deres liv for fædrelandet. Bogen er bygget kronologisk og dernæst geografisk op, så den også kan bruges som en guide rundt i området, der dækker Herning Kommune. Hvert mindesmærke har sin egen fortælling om en soldat eller frihedskæmper, der har kæmpet for fædrelandet.

Arne Mosgaard har udført et stort detektivarbejde med at finde oplysninger om de afdøde, og bogen fortæller små og store historier om mindesmærkerne, om deres ophavsmænd og om de mennesker, de er rejst over.

100 sider, ill., paperback.
Pris: 139 kr. BEMÆRK: SOMMERTILBUD I JULI: 95 kr.

Køb i webshoppen.

Krigsmindesmærker i Herningområdet


 

Adelsslægten Juel og gården Aabjerg i Vedersø

af Kjeld Pedersen

En gren af den vestjyske uradelsslægt Juel ejede fra ca. 1474 til 1669 den tidligere herregård Aabjerg i Vedersø. Igennem de henved 200 år opbyggede de skiftende generationer af slægten et omfattende vestjysk godskompleks med Aabjerg som udgangspunkt. Bogen forsøger på baggrund af samtidige kilder at tegne et billede af de enkelte ejere i slægten og deres betydning i både det nære og det videre samfund.

Jordebogen af 1662 inddrages i en beskrivelse af hovedgårdens og fæstegodsets omfang og driftsform, ligesom jordebogens oversigt over fæstegårde under Aabjerg og fæsternes navne inddrages. Bogen giver også et indtryk af vestjysk godsdrift og landbrugsproduktion i senmiddelalder og tidlig moderne tid.

134 sider, ill., paperback.
Pris: 199 kr.

Køb i webshoppen.

Læs anmeldelsen i Dansk Adelforenings medlemsblad:
Anmeldelse

coverAabjerg


 

UDSOLGT! Til fælles gavn og glæde - Sdr. Felding Forsamlingshus og Kulturcenter 1914-2014

af Charlotte Lindhardt

Sdr. Felding Forsamlingshus og Kulturcenter var igennem 100 år et af byens vigtigste mødesteder. Her holdt familier og venner store fester, og byens foreninger arrangerede baller, oplysende foredrag, dilettant samt gymnastik- og danseundervisning.

Forsamlingshuset blev bygget i 1914 på initiativ af Sdr. Felding Ungdoms- og Foredragsforening, der havde rødder i grundtvigianismen. I 1956 blev det gamle hus efter en heftig debat erstattet af et nyt, som i 2000 fik navnet Sdr. Felding Kulturcenter.

Bogen fortæller om byens to forsamlingshuse, om værter, kogekoner og kogemænd, foreningslivet og alle de andre begivenheder, som fandt sted fra 1914-2014. Forsamlingshuset blev revet ned i 2014.

Bogen er udsolgt fra forlaget og genoptrykkes ikke.

coverSFK


 

Den lille guide til Arnborg kirkegård

af Charlotte Lindhardt

Den lille guide til Arnborg kirkegård beskriver symbolikken og historien bag udvalgte gravminder ved Arnborg Kirke. Gravminder er personlige mindesmærker, og deres udformning, symboler og tekst viser, hvordan folk har opfattet sig selv og deres plads i samfundet.

Bogen fås både som trykt bog og e-bog.
For hvert solgt eksemplar går 1 kr. til Arnborg Kirke.

52 sider, ill., paperback.
Trykt bog 49 kr.
E-bog: 29 kr.

Køb i webshoppen.

coverArnborg


 

Den lille guide til Sinding kirkegård

af Charlotte Lindhardt

Den lille guide til Sinding kirkegård beskriver symbolikken og historien bag udvalgte gravminder ved Sinding Kirke. Indtil 1811 tilhørte kirken Sindinggård, som var sognets største herregård. Flere af Sindinggårds ejere er begravet på kirkegården, og i den nye afdeling står en smuk samling af støbejernskors fra 1800-tallet.

Bogen fås både som trykt bog og e-bog.
For hvert solgt eksemplar går 1 kr. til Sinding Kirke.

52 sider, ill., paperback.
Trykt bog 49 kr.
E-bog: 29 kr.

Køb i webshoppen.

coverSinding


 

Den lille guide til Haunstrup kirkegård

af Charlotte Lindhardt

Den lille guide til Haunstrup kirkegård beskriver nogle af gravminderne på den relativt nye kirkegård ved Haunstrup vest for Herning. Kirkegården blev taget i brug i 1919, mens kirkebyggeriet stadig var i gang. Selve kirken blev først indviet i 1920.

Bogen fås både som trykt bog og e-bog.
For hvert solgt eksemplar går 1 kr. til Haunstrup Kirke.

36 sider, ill., paperback.
Trykt bog 49 kr.
E-bog: 29 kr.

Køb i webshoppen.

coverHaunstrup


 

Den lille guide til Ørre kirkegård

af Charlotte Lindhardt

Den lille guide til Ørre kirkegård beskriver nogle af gravminderne ved den romanske middelalderkirke mellem Herning og Holstebro. Ørre var et lille hedesogn, som bl.a. var kendt fra St. St. Blichers novelle Kjeltringliv om et kæltringebal ved Sammelsted. Kæltringerne er der ingen spor efter, men Ørre byder på mange andre fortællinger, bl.a. om Danmarks afholdsapostel, Ole Nielsen Nygaard, om hans nære ven, lærer Iver Kristensen Holmgaard, som sognet rejste en mindesten over, og om et lille mysterium om en ukendt håndværkersvend.

Bogen fås både som trykt bog og e-bog.
For hvert solgt eksemplar går 1 kr. til Ørre Kirke.

48 sider, ill., paperback.
Trykt bog 59 kr.
E-bog: 29 kr.

Køb i webshoppen.


 

Den lille guide til Studsgård kirkegård

af Charlotte Lindhardt

Den lille guide til Studsgård kirkegård beskriver nogle af gravminderne på den knap 100 år gamle kirkegård. Studsgård var en del af Snejbjerg sogn, men indbyggertallet voksede i begyndelsen af 1900-tallet, og i 1920 fik både Studsgård og Haunstrup egne kirker, og et par år senere blev sognene udskilt. Kirken er dermed endnu ikke 100 år gammel, og kirkegårdens første gravminder er bevaret. Gravminderne i Studsgård fortæller historierne om det lille samfund ved jernbanen med handlende og håndværkere.

Bogen fås både som trykt bog og e-bog.
For hvert solgt eksemplar går 1 kr. til Studsgård Kirke.

44 sider, ill., paperback.
Trykt bog 59 kr.
E-bog: 29 kr.

Køb i webshoppen.